LONG THANH

Thông tin liên hệ
    Mr Luân (Call/Zalo)
       0988 236 686
    Mr Lưu (Call/Zalo)
      0975 236 686
    Ms Tiến (Call/Zalo)
      0962 858 222
 onggiovp@gmail.com
 

ĐỐI TÁC

Lắp đặt ống thông gió

Thi công Ống gió tại  Tập Đoàn Somerset Việt Nam

Thi công Ống gió tại Tập Đoàn Somerset Việt Nam

Dự án: Thi Công Ống gió tại Tập Đoàn Somerset Việt Nam

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

Thời gian thi công: 03/2018

Đơn vị thi công: Công Ty TNHH ĐT XD Long Thanh

 

Thi Công Ống Gió tại nhà máy Công ty Mobase, KCN Yên Phong, Tp Bắc Ninh, Việt Nam

Thi Công Ống Gió tại nhà máy Công ty Mobase, KCN Yên Phong, Tp Bắc Ninh, Việt Nam

 Dự án: Thi công Ống Gió tại nhà máy Công ty Mobase Việt Nam

Địa chỉ: KCN Yên Phong, Tp Bắc Ninh, Việt Nam 

Thời gian thi công: 01-02/2018

Đơn vị thi công: Công Ty TNHH ĐT XD Long Thanh

 

Bọc bảo ôn đường ống tại nhà máy Thép Việt Đức

Bọc bảo ôn đường ống tại nhà máy Thép Việt Đức

Dự án:  Thi công bọc bảo ôn đường ống tại nhà máy thép Việt Đức

Địa chỉ:  KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Thời gian thi công: 12/2017

Đơn vị thi công:  Công ty TNHH ĐT XD Long Thanh

Đường ống hút khí tại nhà máy Z113 Thái Nguyên

Đường ống hút khí tại nhà máy Z113 Thái Nguyên

Dự án:  Thi công đường ống hút tại nhà máy Z113

Địa chỉ:  Thái Nguyên

Thời gian thi công: 11/2017

Đơn vị thi công:  Công ty TNHH ĐT XD Long Thanh

Đường ống hút khói tại Công ty Vina Korea

Đường ống hút khói tại Công ty Vina Korea

Dự án:  Thi công đường ống hút khói tại Công ty TNHH Vina Korea

Địa chỉ:  KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc

Thời gian thi công: 07/2017

Đơn vị thi công:  Công ty TNHH ĐT XD Long Thanh

Đường ống dầu và đường ống khí tại công ty Nanotech Vina

Đường ống dầu và đường ống khí tại công ty Nanotech Vina

Dự án:  Thi công đường ống dầu và đường ống khí tại công ty Nanotech Vina

Địa chỉ:  KCN Bá Thiện, Vĩnh Phúc

Thời gian thi công: 05/2017

Đơn vị thi công:  Công ty TNHH ĐT XD Long Thanh

 

Hệ thống ống gió tại Công ty TNHH Mobase Việt Nam

Hệ thống ống gió tại Công ty TNHH Mobase Việt Nam

Dự án:  Thi công hệ thống ống gió tại nhà máy Công ty Mobase Việt Nam

Địa chỉ:  KCN Yên Phong, TP Bắc Ninh

Thời gian thi công: 09-10/2017

Đơn vị thi công:  Công ty TNHH ĐT XD Long Thanh